Allmän tandvård Enköping

Vad är allmän tandvård?

Allmän tandvård är; förebyggande tandvård, tandrengöring, lagningar, tandextraktion, utförande av bettskenor, röntgen, rotbehandlingar, akut tandvård, tandblekning, implantat, broar och hjälp för patienter som lider av tandvårds rädsla.

Vi är en privatklinik som tillhandahåller allmän tandvård, vi välkomnar ungdomar och vuxna. Vår skickliga tandläkare och tandhygienist kan hjälpa dig att uppnå och bibehålla god munhälsa.

Det är viktigt att ligga steget före

Din tandläkare kan vid regelbundna kontroller fånga eventuella problem innan det kräver avancerade behandlingar med specialister. Därför rekommenderar vi årskontroller för att undvika allvarligare dentala problem och stora kostnader.

Vid särskilda fall kan vår tandläkare behöva remittera dig vidare till en specialist.
En allvarligare infektionssjukdom kan komma att kräva ett besök hos en specialist, rökning och andra nikotinrelaterade produkter ökar risken att få infektionssjukdomar.

Varför är det nödvändigt med årskontroller?

Årskontroller är viktiga då din tandläkare hjälper dig att upprätthålla en god munhälsa och åtgärdar tandproblem innan de blir allvarliga. Röntgenbilder som tas i god tid kan visa om det råder håligheter eller varför patient drabbas av smärta och obehag.

Under kontrollen går du och din tandläkare igenom tips och instruktioner för tandborstning, användning av tandtråd och sköljning.

Ansluten till Försäkringskassan

Vi är anslutna till försäkringskassan. Alla som är bosatta i Sverige har enligt socialförsäkringsbalken rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 22 år.
Kontakta oss så hjälper vi dig uppnå och bibehålla god munhälsa.