Prisexempel

Angivna exempel i 100 %

UndersökningstypOmfattningPris
Undersökning Normal 1000 kr
Lagning Enkel785 kr
Lagning Komplicerad1540 kr
Rotbehandling1 kanal3445 kr
Rotbehandling3 kanaler5210 kr
Tandutdragning1035 kr
Tandutdragning Svårare1715kr
Krona 1 käke 5835 kr
Krona Flera i samma käke 4500 kr/tand

Fullständigt kostnadsförslag lämnas vid undersökning

Högkostnadsskyddet:

Beräknas under 12 månader
Upp till 3000 kr Du betalar 100 %
3001-15000 krDu betalar 50 %
Från 15000 kr Du betalar 15 %

ATB (allmänt tandvårdsbidrag)

Nya regler from 15 april 2018.

  • Från och med det år man fyller 23 till och med det år man fyller 29 år
  • Från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64 år
  • Från och med det år man fyller 65 år
  • Bidrag med 600 kr per år
  • Bidrag med 300 kr per år
  • Bidrag med 600 kr per år

Nytt ATB erhålls den 1 juli varje år.

STB (särskilt tandvårdsbidrag)
Ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna

Boneprox – Bentäthetsanalys hos din tandläkare
Boneprox analyserar din tandröntgenbild som tas i samband med den vanliga tandläkarundersökningen. Fråga din tandläkare om en analys så analyserar Boneprox benstrukturen med ett patenterade verktyg. Kostnad 350 kr.
https://boneprox.se/private/
https://boneprox.se/benskorhet/

Välkomna önskar Tandläkare Ulrika Ek  och Tandsköterska Susanne