Inlägg av Per Sundquist

Skydda dig och andra från smittspridning

Vi fortsätter verksamheten som vanligt och följer hygienkraven för att begränsa spridningen av coronaviruset, samt följer myndigheternas riktlinjer. Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta: Stanna hemma när du är sjuk Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre […]