Prisexempel

Angivna exempel i 100 %

UndersökningstypOmfattningPris
Undersökning Normal 850 kr
Lagning Enkel 745 kr
Lagning Komplicerad1460 kr
Rotbehandling1 kanal 3285 kr
Rotbehandling3 kanaler 4915 kr
Tandutdragning985 kr
Tandutdragning Svårare1625 kr
Krona 1 käke 5610 kr
Krona Flera i samma käke 4260 kr/tand

Fullständigt kostnadsförslag lämnas vid undersökning

Högkostnadsskyddet:

Beräknas under 12 månader
< 3000 kr [/av_cell][av_cell col_style='']Du betalar 100 % [/av_cell][/av_row] [av_row row_style=''][av_cell col_style='']3001-15000 kr[/av_cell][av_cell col_style='']Du betalar 50 % [/av_cell][/av_row] [av_row row_style=''][av_cell col_style='']>15000 kr Du betalar 15 %

ATB (allmänt tandvårdsbidrag)

  • Till och med 29 år
  • Från 30 år till 74 år
  • Från och med 75 år
  • Bidrag med 300 kr per år
  • Bidrag med 150 kr per år
  • Bidrag med 300 kr per år

Nytt ATB erhålls den 1 juli varje år.

STB (särskilt tandvårdsbidrag)
Ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder
löper ökad risk att få problem med tänderna

Välkomna önskar Tandläkare Ulrika Ek  och Tandsköterska Marion