Prisexempel

Angivna exempel i 100 %

UndersökningstypOmfattningPris
Undersökning Normal 850 kr
Lagning Enkel760 kr
Lagning Komplicerad1460 kr
Rotbehandling1 kanal3310 kr
Rotbehandling3 kanaler5015 kr
Tandutdragning1005 kr
Tandutdragning Svårare1655 kr
Krona 1 käke 5730 kr
Krona Flera i samma käke 4350 kr/tand

Fullständigt kostnadsförslag lämnas vid undersökning

Högkostnadsskyddet:

Beräknas under 12 månader
Över 3000 kr Du betalar 100 %
3001-15000 krDu betalar 50 %
Under 15000 kr Du betalar 15 %

ATB (allmänt tandvårdsbidrag)

  • Till och med 29 år
  • Från 30 år till 74 år
  • Från och med 75 år
  • Bidrag med 300 kr per år
  • Bidrag med 150 kr per år
  • Bidrag med 300 kr per år

Nytt ATB erhålls den 1 juli varje år.

STB (särskilt tandvårdsbidrag)
Ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder
löper ökad risk att få problem med tänderna

Välkomna önskar Tandläkare Ulrika Ek  och Tandsköterska Johanna